Dane firmy

EFARM MACIEJ ROSNER

ULICA IŁOWIAŃSKA 7

68-130 GOZDNICA

POLSKA / POLAND

 

Sekretariat

Telefon/faks

+48 68 360 18 88

+48 68 360 19 00

ela.turowska@ekofarm.pl

 

Sprzedaż na kraj oraz eksport

Joanna Szprycha

+48 502 332 055

js@ekofarm.pl

 

Zakup surowca

+48 698 193 125

ewa.piotrowiak@ekofarm.pl

marcin.olejniczak@ekofarm.pl

 

Dział jakości

+48 516 497 494

jakosc@ekofarm.pl

 

Dział kadr

+48 606 970 134

wioletta.przejczowska@ekofarm.pl

 

Formularz Kontaktowy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Efarm Maciej Rosner, ul. Iłowiańska 7, 68-120 Iłowa;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.