„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Usprawnienie procesu produkcyjnego w zakładzie przetwórstwa drobiu, przy jednoczesnym polepszeniu gospodarki magazynowej, wprowadzenie nowego produktu oraz nowej technologii, jak również zmniejszeniu wpływu na oddziaływania na środowisko” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020